От 0 до Успех в Онлайн продажбите Електронна Книжка

Какво ще научиш от книжката?

✔️ Кой е най-добрият вариант за развитието на онлайн магазин и  Работи ли Dropshipping модела, както преди?

✔️ Разглеждане на двата най-често срещани варианти за онлайн бизнес (българския и американския пазар).

✔️ Тестване на продукти от Aliexpress (кой са най-добрите транспортни компании).
Какво представлява “sourcing agent” и как ще ни помогне при  скалиране на онлайн магазин. 

✔️ Скалиране с Fulfilment център. При продажба в Amazon коя програма се препоръчва “FBA”или “FBM”  (предимства и недостатъци)

✔️ Предимства и недостатъци при продажби в собствен онлайн магазин, вместо в готова платформа.

Постигнати резултати с Онлайн търговия през 2021г

Научи как да реализираш своите мечти
чрез електронната търговия.