fbpx

За Академия "От 0 До Успех"

ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ ЕООД

Седалище и адрес на управление: 
БЪЛГАРИЯ
област Шумен, община Шумен
гр. Шумен 9700
ул. Владайско Въстание No 7, вх. 3, ет. 8, ап. 72
тел.: 0892992994

Електронна поща:

ЕИК/ПИК: 205414459

Фирма/ Наименование: ДИДЖИТАЛ ЛАЙТ ЕООД

Едноличен собственик на капитала: Цветан Николов Радушев

Trusted Trade LLC

Седалище и адрес на управление:

Trusted Trade LLC

19C TROLLEY SQUARE

19806

Wilmington

Delaware

Електронна поща: